Matkalla tulevaisuuteen

Lauantaina 27.3.2021 vietimme jälleen WWF:n Earth Houria, maailman tuntia, jonka on vuosittain tarkoitus herättää ajatuksia, panna miettimään ja lähettää laaja viesti maapallomme ja ilmakehämme suojelemisen tarpeesta. Se on symbolinen hetki, jolloin meistä jokainen voi pysähtyä miettimään omaa rooliaan maailman kansalaisena. Minä päätin jalkautua ennen tätä tärkeää tapahtumaa Haapajärven keskustan tuntumaan kirkkorantaan kohtaamaan satunnaisia iltakävelijöitä ja pohtimaan heidän kanssaan ympäristö- ja ilmastoaiheisia pelkoja ja toiveita sekä antamaan omia lupauksia maapallollemme. Päivää vaille täysi kuu valaisi rantaa kauniisti tuon tunnin aikana.

Keskusteluissa nousi esille monia tärkeitä asioita ja näkökulmia. Pahimpina pelkoina nähtiin muun muassa laajamittainen lajikato, vesien saastuminen sekä napajäätiköiden sulaminen, puistattavia uhkakuvia kaikki kerrannaisseurauksista puhumattakaan. Totta on, että ilmastonmuutoksen todellisuuteen on aihetta herätä nyt eikä myöhemmin, mutta yksin uhkakuviin ei pidä jäädä liiaksi vellomaan, sillä vastapoolina on aina toivo ja mahdollisuus. Olimme yksimielisiä siitä, että yhteisenä tavoitteenamme on kotimaapallo, jossa ihmiset ja luonto olisivat sopusoinnussa keskenään; toisen hyvinvointi ei olisi toiselta pois.

Mitä sitten meistä itse kukin voi luvata tehdä, että ottaisimme askelia kohti tuota tavoitetta? Keinoja on paljon ja kaikki pienetkin teot vievät asiaa eteenpäin. Tuossa iltatuokiossa tehtiin lupauksia muun muassa ruokavalioon, niihin jokapäiväisiin pieniin ympäristötekoihin sekä WWF:n ja Luonnonperintösäätiön toiminnan tukemiseen liittyen. Kasvis- ja lähiruuan suosiminen (=lisääminen omassa ruokavaliossa), kävelemisen, pyöräilyn ja julkisten kulkuvälineiden valitseminen (silloin kun se on mahdollista), uusiutuvaan energiaan vaihtaminen, kestävien arjentottumusten omaksuminen ja niistä edelleen kertominen, ympäristön kannalta parempien tuotteiden toivominen kauppojen valikoimiin ja niiden ostaminen, ympäristöjärjestölle lahjoittaminen tai ympäristökummius sekä vapaaehtoistyö luonnon ja ympäristön hyväksi ovat kaikki asioita, joihin voimme osaltamme sitoutua ainakin joiltakin osin. Yksi mahdollisuus vaikuttaa asioihin on myös tulevissa kuntavaaleissa: voit antaa äänesi ehdokkaalle, jolle ympäristöasiat ovat tärkeitä.

Lähdin ehdokkaaksi Vihreiden listalla, koska mielestäni ympäristö- ja ilmastoteeman pitää nykyaikana kulkea mukana ihan kaikessa päätöksenteossa. Meille haapajärvisille luonto on tärkeä henkireikä ja hyvinvoinnin lähde. Se on myös Haapajärven matkailuvaltti. Tämä lähtökohta asettaa suorastaan velvollisuuden huolehtia siitä, että tulevissa kuntavertailuissa toivottavasti muillakin mittareilla loistavalla kaupungillamme on aarteenaan myös lajirunsas, hyvinvoiva luonto. Viime kesänä mieltäni ilahduttivat Haapajärven keskustaan kylvetyt niittykukkasaarekkeet; ilahduttivat varmasti muitakin kulkijoita, pölyttäjähyönteisistä puhumattakaan. Olen kuullut, että kukkien ja pörriäisten kaupunki -teeman laajentamisesta on haaveita, joten miksi emme tekisi haaveista totta!

Kaikenikäisten kaupunkilaisten henkinen hyvinvointi on minulle tärkeä asia. Luonto tukee hyvinvointiamme, mutta paljon on työsarkaa muutenkin. Mielestäni kaupunkilaisten käytössä tulee olla riittävät, matalakynnyksiset mielenterveyspalvelut ilman pitkiä jonotusaikoja. Tilanne on ympäri maata erittäin haasteellinen tässä asiassa ja korona-aika on kasvattanut ongelmia entisestään. Kouluissa kannan huolta ammattitaitoisesta pienryhmä- ja erityisopetuksesta sekä muista oppimista tukevista palveluista. Tulevaisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että kaikki oppilaat saavat opintiellä tarvitsemansa yksilöllisen tuen, eikä ketään jätetä painimaan omien haasteidensa kanssa yksin. Nuorten tukeminen ja kannustaminen on satsaus tulevaisuuteen, työikäisten hyvinvointi vakauttaa kuntataloutta ja vanhuksista huolehtiminen osoittaa arvostusta heidän elämäntyötään kohtaan. Hyvinvoivassa kaupungissa jokainen tulee nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi omana itsenään.

Minä olen vakavissani, oletko sinä? Näissä kuntavaaleissa haastan sinut miettimään, äänestäisitkö tällä kertaa vihreää?

Hillevi Savikko
Vihreä kuntavaali-ehdokas (sit.) Haapajärvi