Meille tärkeää Kalajoen päätöksenteossa on

 • Tasa-arvoinen, ihmisiä kunnioittava kohtelu koko kaupunkiorganisaatiossa, niin kotikuntana, työnantajana kuin yhteistyökumppanina.
 • Kunnan asukkaiden palvelujen järjestäminen mahdollisimman yhdenvertaisesti ja tasokkaasti kaikissa kunnan osissa, esimerkiksi kuituverkko-hankkeen toteutus alkuperäisen tavoitteen mukaisesti.
 • Energiatehokas ja hiilineutraalisuutta kohti pyrkivä, resursseja ja siten myös kuntalaisten euroja säästävä toiminta.
 • Hyvät edellytykset yrittämiselle ja elämiselle viihtyisässä, ilmapiiriltään avoimessa ja toimivassa ympäristössä.
 • Varhaiskasvatuksen sekä koulujen toiminnan riittävä resursointi ja tilojen asianmukaisuus, turvallisuus ja toimivuus.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointi, harrastusmahdollisuuksien ja kohtaamispaikkojen tasapuolinen tuki sekä perheiden palveluista huolehtiminen.
 • Toisen asteen koulutuspaikkojen ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen.
 • Vanhustenhoidon ongelmien selättäminen, kuten vuorohoitopaikkojen, kotihoidon ja palveluasumisen paikkojen riittävyys sekä henkilöstön asianmukainen resursointi ja hyvinvointi.
 • Luonnonympäristöjen vaaliminen ja kunnostus. Herkkien luontotyyppien, kuten rantojen suojelu, kestävä metsien hoito, vesien puhtaus ja mahdollisuudet suojelualueverkon laajentamiseen.
 • Retkeily-, virkistys- ja kevyenliikenteen reitistöjen kehittäminen. Otetaan tavoitteeksi seutukunnan parhaat reitistöt kaikkina vuodenaikoina ja tasokas leirikeskus meren rannassa, vaikka useamman toimijan yhteistyönä!
 • Kaupunkikuvan, maalaismaisemien ja luontokohteiden arvostus, historiallisten rakennusten ja arvokkaiden maisema-alueiden huomiointi rakentamista ja maankäyttöä suunniteltaessa.
 • Kukoistavan kulttuuritarjonnan mahdollistaminen, kaikissa muodoissaan.