Luontoa, ilmastoa ja ihmisiä kunnioittavia päätöksiä

Lähtökohta

Haapavesi on tunnettu kulttuuripitäjä. Kaunis luonto, monipuolinen harrastustarjonta ja hyvät koulutusmahdollisuudet tekevät Haapavedestä hyvän paikan asua. Pohjanmaan helmi kuitenkin jatkaa kutistumistaan kuten muutkin maaseutukaupungit. Tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna 2030 täällä asuu enää alle 6000 asukasta. Palvelut on mitoitettava sen mukaan.

Ilmasto

Ilmastoasioissa mallia voitaisiin ottaa Iin toiminnasta. Iissä on vuodesta 2012 lähtien etsitty ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi yhdessä kuntalaisten ja paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Myös Haapavesi hiilineutraaliksi hallituksen tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2035 mennessä.
Esimerkkeinä Iistä voi nostaa kunnan henkilöstön sähköautojen vuokrauksen. Jos Iin kokemukset ovat myönteisiä niin niistä voisi ottaa mallia Haapavedelle. Vuonna 2018 Iin koulut ja päiväkodit säästivät omia toimiaan tarkkailemalla vettä, sähköä ja lämpöä yhteensä 23 497€ 50% säästöistä jäi heidän käyttöönsä. Lisätietoja Iistä sivulta: https://www.ii.fi/ei-ilmastopaastoja

Kaupungin remonteissa otetaan huomioon sähköautot ja lisätään pysäköintialueelle sähköautojen latauspaikkoja.

Autetaan ihmisiä hakemaan avustusta öljylämmityksestä luopumiseen: https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

Biokaasun käyttöä edistettävä: tankkausasema keskustaan. Hankittaessa kaupungin käyttöön ajoneuvoja selvitetään ajoneuvojen uusiutuvien energioiden käyttömahdollisuus ja hankitaan mieluummin tällaisia ajoneuvoja.

Nuoriso

Kuullaan nuoria ja kutsutaan nuorisovaltuuston edustajia lautakunnan kokouksiiin joissa käsitellään nuoriin liittyviä asioita

Nykyisen nuorisotalon ilmanlaatu ja yleinen huono kunto vaikeuttavat nuorisotalon käyttöä, joten uusia nuorisotiloja on etsittävä. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla tyhjilleen jääneet liikekiinteistöt.

Kulttuuri

Taide ja kulttuuritoiminta vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen.
Kulttuurisihteerin viran täyttämättä jättämisen jälkeen tehtävät on jaettu useammalle henkilölle, eikä kukaan oikein tiedä kuka vastaa näistä asioista. Tulevaisuudessa olisi hyvä palkata kulttuurisihteeri tai vahvistettava kulttuuritapahtumien järjestäminen kulttuurituottamisen kuntakumppanuus kolmannelta sektorilta. Pidetään huolta, että Haapavedellä on tarjontaa erilaisista kulttuurielämyksistä kaikenikäisille asukkaille. Kulttuuritarjonta ja sen hyvät harrastusmahdollisuudet ovat hyviä pitovoimatekijöitä.

Folkit

Folkien tukemista on jatkettava. Haapavedellä kuvitellaan olevan erikoista, että kaupunki tukee kulttuuritapahtumaa. Kuitenkin esimerkiksi Oulaisissa kaupunki laittaa rahaa Musiikkiviikkoihin ja Pyhäsalmi Täydenkuun tansseihin. Ylivieskassa kaupunki järjestää Sun Pampasin.
Kaupungin tuen loppuminen tarkoittaisi muiden avustusten loppumista, muiden myöntämät tuet ovat noin 80 000 euroa. Tämä tarkoittaisi Folkien loppua ja todennäköisesti Folk-kurssienkin hiipumista tai jopa loppumista. Tämän seurauksena Haapavesi menettäisi tuloja paljon enemmän kuin kaupungin avustuksen summan (viimeksi ollut 20 000€). Lisäksi menetetään Folkien mainosarvo koko kaupungille.

Valokuitu

Maalaismaisten kaupunkien yksi vetovoimatekijä on etätöiden tekeminen. Töiden tekemisen pitää onnistua luotettavasti etäyhteyksien avulla. Kaupalliset toimijat eivät ole rakentaneet kattavampaa kiinteää verkkoa taajaman tai kylien alueella, kun taas kaikissa naapurikunnissa kiinteää laajakaistaa vedetään kylienkin taloihin. Kiinteä internet-yhteys kuuluu saman tapaan nykyaikaisen kaupungin infrastuktuuriin, kuten vesi ja viemärikin. Erityisesti poikkeusaikoina kiinteiden yhteyksien luotettavuus nousee arvoonsa.

Kyläkoulut

Väestörakenteeen muuttuessa kyläkoulut lakkautetaan valmistelevan päätöksen mukaan, tai mahdollisesti aikaisemmin jos kaupungin talous tai koulun kunto sitä vaatii.
Kyläkoulut olivat tarpeellisia kun kylillä oli paljon lapsia ja kulkuyhteydet huonot. Nyt väki on vähentynyt ja tiet parantuneet, eikä enää ole pakollista ylläpitää nykyistä kouluverkkoa.
Koulujen lakkauttaminen ei tee kenenkään koulumatkasta kohtuuttoman pitkää.

Kyläkoulut herättävät suuria tunteita, mutta kyläkoulun lakkauttaminen ei tarkoita kylän kuolemaa. Hyvänä esimerkkinä meillä on Kytökylä, jossa kylätalon toiminnassa on aktiivisesti mukana suuri joukko ihmisiä. Sen toiminta ei rajoitu pelkästään koulu-ikäisten lasten ja heidän vanhempiensa tapaamispaikaksi.

Tuulivoima

Tuulipuistossa sijaitsevasta maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana kiinteistöveroa yli 400 000 euroa / voimala (Tämä laskettuna 20 vuoden eliniällä. Uusissa tuulivoimaloissa elinikäennuste on 35 vuotta) Esimerkiksi Kalajoki on vuonna 2019 saanut 64:stä voimalasta kiinteistöveroa 1,75 miljoonaa.

Tuulivoimaloiden äänen vaikutuksia asuinympäristössä on tutkittu Suomessa ja kansainvälisesti. Nykyisen tutkimustiedon mukaan tuulivoimaloiden äänellä ei ole havaittu terveysvaikutuksia. Ääni voi ärsyttää ollessaan hyvin kuultavaa, mutta erot kokemusten suhteen ovat hyvin yksilöllisiä. Suomessa ääniohjearvot ovat tasolla, jolla häiritsevyyden on tutkimuksissa osoitettu olevan pientä.

Tuulivoimaloiden tuottamat äänitasot asutuksen luona ovat yleisesti selvästi pienempiä kuin äänitasot esimerkiksi vilkkaiden teiden ja katujen läheisyydessä. Tutkimusten mukaan tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyteen vaikuttavat äänitasoa enemmän erilaiset välilliset muuttujat, kuten voimalan näkyminen asuntoon tai pihamaalle, asenteet maisemavaikutuksia kohtaan, taloudellinen hyötyminen tuulivoimaloista, se kuinka kauan voimalat ovat olleet toiminnassa sekä luottamus paikallisiin viranomaisiin.

(lähde https://tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta-2/tietopankki)

Verot

Nykyinen valtuusto on päättänyt, ettei veroprosenttia nosteta. Valtuustossa käytettiin perusteluina sitä, että naapuripaikkakunnilla oli sama veroprosentti. Ylivieska on nostanut prosenttinsa 23%:iin ja jos Haapaveden taloudellinen tilanne vaatii veroprosentin nostamista olemme valmiina tähän.

Liikuntapaikat
Liikuntapaikat ovat Haapavedellä paikkakunnan kokoon nähden erinomaiset. Hiekkatekonurmi ja senioripuisto ovat sellaisia jotka täältä puuttuvat ja taloudelliseen tilanteen salliessa ne tulisi toteuttaa.

Yhteistyö

Olemme valmiita tekemään yhteistyötä virkamiesten ja vastuuta kantavien poliittisten ryhmittymien kanssa. Asioista saa ehdottomasti olla sivistyneesti eri mieltä, mutta emme hyväksy toisten ihmisten mustamaalaamista ja maalittamista. Emme hyväksy sosiaalisessa mediassa toisen ihmisten asiatonta arvostelua omalla nimellään saati anonyymisti.

Kaikki Vihreiden listan ehdokkaat ovat sitoutuneet näihin teemoihin ja meistä jokainen on lupautunut noudattamaan näitä luottamustoimissa.